A SZÍNHÁZI DRAMATURGOK CÉHE FELHÍVÁSA A NYÍLT FÓRUM 2022/23 DRÁMAPÁLYÁZATRA

nyilt forum 2023

A Dramaturg Céh a 2022/23-as évadban is meghirdeti a Kortárs Magyar Dráma Nyílt
Fóruma drámafejlesztési programját. Pályázni teljesen vagy nagy részben kidolgozott
drámaszövegekkel lehet, amelyek sem írott formában, sem színpadon nem kerültek még
közönség elé. 
A Színházi Dramaturgok Céhe legfőbb célja a kortárs dráma fejlődésének elősegítése,
támogatása; legkiemelkedőbb eseménysorozata pedig az évente megrendezett Kortárs Magyar
Dráma Nyílt Fóruma, amelyet az alapítók 1985-ben indítottak útjára. A 2016-tól új formát
öltött Nyílt Fórum több állomásos szöveg-fejlesztő és mentoráló írói vándortáborrá alakult,
ahol a beküldött darabok közül kiválasztott drámák szerzőivel folytatunk időről időre intenzív
konzultációt; a továbbfejlesztett műveket felolvasószínházi előadásokon mutatjuk be és
kötetben jelentetjük meg.
Felhívunk minden drámaírással foglalkozó szerzőt, írót, költőt, hogy 2023. január 20
22:00-ig küldje el létező drámai szövegét a nyiltforum2023@gmail.com címre. Olyan
műveket várunk, amelyek egészben vagy legalább nagy vonalaiban már kidolgozottak, és a
még nem kidolgozott részek is végiggondoltak, leírtak, legalább vázlatos formában.
(Minimális elvárás: 2-3 kidolgozott jelenet plusz teljes drámaszinopszis.) A Fórumon csak
még be nem mutatott és nyomtatásban (pl. folyóiratban, kötetben) vagy online még nem
publikált drámákkal foglalkozunk. Természetesen a szerzői nyitottság is az együttműködés
elengedhetetlen feltétele.
Dramaturgok részvételével választjuk ki a beérkezett pályázatok közül azokat a
szövegeket, amelyekkel ebben az évadban dolgozni fogunk. Az eredményt 2023. február 15-
én hirdetjük ki.  
A kiválasztott szövegek szerzőit meghívjuk 2023. márciusának első felében egy
hosszú hétvégére, amikor dramaturgok a hozzájuk csatlakozó színházi szakemberekkel
(rendezőkkel, színészekkel, kritikusokkal, írókkal) kisebb csoportokban konzultálnak a
drámai szövegekről, értékelik azokat, javaslatokat fűznek hozzájuk, tanácsokkal látják el a
szövegek íróit. A továbbiakban azt várjuk a szerzőktől, hogy a következő másfél-két
hónapban fejlesszék szövegeiket. Lehetőség van arra is, hogy a szerzők mentort, segítő
tanácsadót válasszanak maguknak.
A workshopsorozat második körében, 2023 májusában már a továbbfejlesztett drámai
művekkel találkozik a Nyílt Fórum, együtt tekintjük át a drámákon esett változásokat,
fejlődést. A műveket, illetve színpadi működésüket is próbára tesszük színészek bevonásával,
részletek felolvasásával.
Az így már két fordulóban fejlesztett drámákat 2023 nyarán (várhatóan augusztus
első felében) széles nyilvánosság előtt zajló, neves rendezők és színészek által létrehozott
felolvasószínházi előadásokon mutatjuk be. A folyamat záróakkordjaként, 2023 őszén a
szövegek megjelennek a Nyílt Fórum füzetek 2022/23-as számában.
A felhívás elsősorban azoknak szól, akik rugalmasak és kíváncsiak más véleményekre,
valamint részt tudnak venni a teljes eseménysorozaton és vállalják, hogy a fejlesztés
eredményeként létrejött szöveget felolvasószínházi formában és kötetben nyilvánosságra

hozzuk.  A beválogatott szerzők részére az egyes fordulók úti-, szállás- és étkezési
költségeihez hozzájárulunk, illetve álljuk azt.
A Nyílt Fórum korábbi évadaiban fejlesztett művek közül már többet is bemutattak haza és
külföldi színházak:
Szilágyi Eszter Anna: A Nyíregyháza utca (Színház- és Filmművészeti Egyetem, rendező:
Novák Eszter)
Znajkay Zsófia: Rendezői változat (MU Színház, rendező: Znajkay Zsófia)
Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta (Theater Winkelwiese, Zürich, rendező: Eveline
Ratering)
Kovács Dominik – Kovács Viktor: Mintapinty (Csokonai Nemzeti Színház, rendező: Szabó
K. István)
Kurta Niké – Tési Dóra: Doboz (Jurányi Ház, rendező: Varsányi Péter)
O. Horváth Sári: Lenni vagy nem (Jurányi Ház, rendező: Widder Kristóf)
Dézsi Fruzsina: Vid napja (Stúdió K – TÁP Színház, rendező: Varga Bence)
O. Horváth Sári: Életigen (Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy, rendező: Kiliti Krisztián)
Maros András: Redőny (Orlai Produkció, rendező: Ujj Mészáros Károly)
O. Horváth Sári: Hitler ABBÁ-t énekel (Pinceszínház, rendező: O. Horváth Sári)
Bíró Bence: magyartenger (Centrál Színház, rendező: Alföldi Róbert)

Idézetek

"Magyarország legjobb dramaturgja, Czímer József mellé kerültem. Mindig azt mondta, a dramaturg soha ne hagyja, hogy szolgává tegyék. Ez nagyon belém vésődött. A kétezres évek közepéig úgy tűnt, hogy megvalósítható, hogy olyan helyen dolgozzak, ahol a szavam jelent valamit. Egy hosszabb távú dramaturgiai tervvel az ember meg tudja határozni egy színház arculatát."

Dobák Lívia

Sokszor olyan dialógus kerül a dramaturg kezébe, amely leírt formájában csaknem laposan, banálisan, elmondásra érdemetlenül hangzik. De mihelyt valóban «hangzik», tehát a színpadon: tartalommal, az élet akcentusaival, ízeivel, a jó megfigyelés és az emberábrázoló tehetség vérkeringésével telik meg. Mindennek a színpadon nagy és ritka értéke van. A dramaturgnak hallania kell a dialógust. Vannak súlytalan mondatok, amelyek bizonyos helyzeti energiában robbanó erőre kapnak. A dramaturgnak látnia kell a színpadi helyzetet, érzékelnie kell a teret, a proporciókat, a levegőt. A színpad legalább annyira térbeli művészet (Raumkunst), amennyire irodalom. És nem lehet eléggé hangsúlyozni: mindez nemcsak a közönséghatás megalkuvó szempontjaira, hanem a dialógus és az egész mű drámai értékére, lényegére tartozik. Színpadon csak annak van jogosultsága, aminek színpadi dinamikája van, úgy is mondhatnám: ami több a színpadon, mint nyomtatásban.

Bárdos Artúr

"Minden színész beleszólhat dramaturgiai kérdésekbe, mindenki lehet egyszerre kint és bent is. Persze van olyan, amikor úgy érzem, hogy a dramaturg hátráltatja bennem a színészt vagy fordítva; sok feszültséget okoz, hogy folyton véleményeznünk kell valamit, ami még nincs kész, de ha pontosan meg tudjuk fogalmazni a kritikai észrevételeinket, akkor igazán eredményesek tudunk lenni."

Enyedi Éva: "Az abszurditás felszabadít" - fidelio.hu

Enyedi Éva

"A dramaturg az a szakember, aki a hatásért felelős; aki felméri, hogy milyen hatást kíván elérni egy előadás, milyen út vezet el odáig, aztán felismeri azokat az akadályokat, amelyek eltéríthetik a produkciót. Ez nemcsak a szövegre, de a történetmondás, az elbeszélés stratégiájára vonatkozik. Örülök, ha egy rendező képes úgy felfogni engem vagy a munkám, mintha lenne egy ipari kamerája, ami esetleg máshová irányul, mint ahová ő néz, és a kettő együtt talán az egész spektrumot lefedheti" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

'A dramaturg az, aki emlékezteti a rendezőt az evidenciákra' (Magyar Narancs, 2014/08.)

Ascher Tamás

"Érdekes pillanat, amikor elengedem a szöveget mint szerző: elkezd nem fájni, ha azt mondják, ez vagy az a mondat rossz, és már dramaturgként nézek rá, hogy miért az" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

"Ekkor csak egy kanavász van az olvasópróbán, vagy csak egy ötlet, amit közösen kezdünk kibontani. Ebben az esetben napról napra kell írói és dramaturgmunkát is végezni, rögzíteni az improvizációkat, jelenetet írni belőle másnapra" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Róbert Júlia

"Egy kicsit tudni kell, hogyan működik a rendezés maga, mert alapvetően ahhoz kell hozzászólni, és nem csak ahhoz, hogy pont vagy kérdőjel legyen-e egy mondat végén." (Magyar Narancs, 2014/08.)

Gáspár Ildikó