Megújul a Nyílt Fórum - Írók, küldjetek drámákat!

 

Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink, 

a Színházi Dramaturgok Céhe tevékenységének egyik legfőbb iránya a kortárs dráma fejlődésének elősegítése, új szövegek, új szerzők felfedezése és színpadra segítése, a megszokottól eltérő narratívák, dramaturgiák és szerzői megközelítések támogatása és elismertetése. 

Ennek a tevékenységnek a legkiemelkedőbb rendezvénye az A Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fóruma nevű esemény, amelyet az alapítók, Radnóti Zsuzsa, Békés Pál, Nagy András, 1985-ben indítottak útjára. 

Az első 15 évben a Fórum a zalagegerszegi színház segítségével és közreműködésével, az egervári várban vert tanyát, és otthona volt a rendszerváltást megelőző és közvetlenül követő évek drámairodalmának. Az éves egervári Fórum-hétévége résztvevői a színházi szakma képviselői, dramaturgok, rendezők, kritikusok, irodalmárok voltak. 

2001-ben a Nyílt Fórum Pécsre költözött a Poszt idején, és a szakma, valamint a színházi fesztivál látogatói mellett, a helyi közönségből is sok érdeklődőt nyert, sőt, törzsközönsége alakult ki. A Nyílt Fórum füzetben évről-évre megjelenő drámák vitái és a felolvasószínházi délutánok több tucat, olykor több, mint száz fős részvétellel zajlottak.

A múltról álljon itt néhány link:

http://www.zalaszam.hu/szinhaz/tortenet/nyforum.htm

http://revizoronline.com/hu/cikk/1568/nyilt-forum-poszt-2009/

http://www.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=10412

https://www.youtube.com/watch?v=mXTw15OWwUA&noredirect=1

Most újabb 15 év telt el, és a Nyílt Fórum ismét megújulás előtt áll. 

Szeretnénk megtartani mindazokat az eredményeket, jó tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt 30 évben összegyűjtöttünk, de többrétűvé, kiterjedtebbé és a látványos rendezvények mellett, újra munka-központúbbá is tenni ugyanakkor a Fórumot. 

Ehhez keresünk együttműködő társakat, részvevőket.

Felhívunk minden drámaírással foglalkozó, vagy azzal próbálkozó, vagy azt ambícionáló szerzőt, írót, költőt, irodalmárt, hogy 2016 október 21-ig küldje el nekünk drámai szövegét, a nyiltforum2016@gmail.com címre. 

A Fórumon még be nem mutatott drámákkal foglalkozunk, és a kiválasztásnál előnyt élveznek a magukat színpadon még ki nem próbált, vagy keveset próbált írók. 

Olyan műveket várunk, amelyek egészben, de minimum félben már kidolgozottak, és a folytatásuk is kigondolt, leírt, legalább vázlatos formában.

Természetesen a szerzői nyitottság is az együttműködés elengedhetetlen feltétele.

Mi történik ezekkel a szövegekkel?

  • November első hétvégéjén (nov 4-5-6.), csak dramaturgok részvételével egy dramaturg-hétvége keretében választjuk ki a beérkezettek közül azokat a szövegeket, amelyekkel a következő nyolc hónapban dolgozni fogunk. Erről a szerzőket 2016 november 20-ig értesítjük. 
  • A válogatott szövegek szerzőit meghívjuk Zalaegerszegre, egy január elejei hosszú hétvégére (a tervek szerint 2017 január 5-6-7-8.), amikor dramaturgok, a hozzájuk csatlakozott színházi emberekkel, rendezőkkel, színészekkel, kritikusokkal, írókkal, csoportokban konzultálnak a drámai szövegekről, értékelik azokat, javaslatokat fűznek hozzájuk, tanácsokkal látják el a szövegek íróit. A terv szerint a novemberben kiválasztott szövegeket minden műhely, illetve annak tagjai (mintegy 20-30 értő ember) elolvassák, és minden munkacsoport minden tagja véleményt nyilvánít azokról. Hitünk és tudomásunk szerint, arra, hogy ilyen koncentrált figyelem irányuljon egy-egy drámaíróra és drámai szövegre, nincs példa a magyar iróképző gyakorlatban. Az itt kapott véleményeket, kritikákat, tanácsokat természetesen nem kötelező megfogadni, azonban azt várjuk a szerzőktől, hogy a következő másfél-két hónapban fejlesszék szövegeiket. Lehetőség van arra is, hogy a szerzők mentort, segítő tanácsadót válasszanak maguknak. 
  • 2017 márciusában, Debrecenben, a Deszka kortárs dráma fesztivál alatt megvalósuló workshopon, ahol szintén vendégül látjuk a Nyílt Fórum szerzőit, már a részben, vagy egészben átdolgozott drámai művekkel találkozik a Nyílt Fórum. Ismét plenáris és szekció-ülésekben tekintjük át a drámákon esett változásokat, fejlődést. A műveket, illetve működésüket, részleteiben, felolvasás keretében is próbára tesszük. A szerző és mentora ekkor újabb tanulságokat vonhatnak le a hallottakból. 
  • az így már két fordulóban fejlesztett drámák sorsának, illetve közülük a legjobban sikerülteknek ekkor két folytatása lehetséges: megjelennek a Nyílt Fórum füzetek 2017-es számában, és részt vehetnek a Poszton, a széles szakmai nyilvánosság előtt zajló kötet bemutatón, illetve a szövegek neves rendezők, színészek által létrehozott felolvasó-színházi előadásokon, teljes egészükben elhangoznak Pécsett, 2017 júniusában, a Poszton.  

Kérjük, mérlegeljék, részt tudnak-e venni az eseménysorozaton, hiszen szakmailag, a szöveg fejlesztése szempontjából, minden bizonnyal célszerűbb a Nyílt Fórum minden állomásán jelen lenni. 

A beválogatott szerzők részére az egyes fordulók úti-, szállás- és étkezési költségeihez hozzájárulunk, illetve álljuk azt. 

Akinek felhívásunk felkeltette érdeklődését, de idén nincs olyan szövege, amelyet szívesen kipróbálna a Nyílt Fórumon, jelentkezzen megfigyelőnek, nézőnek, a viták résztvevőjének. 

Minden, a kortárs dráma iránt érdeklődőt szívesen látunk. 

 

Üdvözlettel,

a Színházi Dramaturgok Céhe

nevében,

Radnai Annamária

elnök

 

Idézetek

"Magyarország legjobb dramaturgja, Czímer József mellé kerültem. Mindig azt mondta, a dramaturg soha ne hagyja, hogy szolgává tegyék. Ez nagyon belém vésődött. A kétezres évek közepéig úgy tűnt, hogy megvalósítható, hogy olyan helyen dolgozzak, ahol a szavam jelent valamit. Egy hosszabb távú dramaturgiai tervvel az ember meg tudja határozni egy színház arculatát."

Dobák Lívia

Sokszor olyan dialógus kerül a dramaturg kezébe, amely leírt formájában csaknem laposan, banálisan, elmondásra érdemetlenül hangzik. De mihelyt valóban «hangzik», tehát a színpadon: tartalommal, az élet akcentusaival, ízeivel, a jó megfigyelés és az emberábrázoló tehetség vérkeringésével telik meg. Mindennek a színpadon nagy és ritka értéke van. A dramaturgnak hallania kell a dialógust. Vannak súlytalan mondatok, amelyek bizonyos helyzeti energiában robbanó erőre kapnak. A dramaturgnak látnia kell a színpadi helyzetet, érzékelnie kell a teret, a proporciókat, a levegőt. A színpad legalább annyira térbeli művészet (Raumkunst), amennyire irodalom. És nem lehet eléggé hangsúlyozni: mindez nemcsak a közönséghatás megalkuvó szempontjaira, hanem a dialógus és az egész mű drámai értékére, lényegére tartozik. Színpadon csak annak van jogosultsága, aminek színpadi dinamikája van, úgy is mondhatnám: ami több a színpadon, mint nyomtatásban.

Bárdos Artúr

"Minden színész beleszólhat dramaturgiai kérdésekbe, mindenki lehet egyszerre kint és bent is. Persze van olyan, amikor úgy érzem, hogy a dramaturg hátráltatja bennem a színészt vagy fordítva; sok feszültséget okoz, hogy folyton véleményeznünk kell valamit, ami még nincs kész, de ha pontosan meg tudjuk fogalmazni a kritikai észrevételeinket, akkor igazán eredményesek tudunk lenni."

Enyedi Éva: "Az abszurditás felszabadít" - fidelio.hu

Enyedi Éva

"A dramaturg az a szakember, aki a hatásért felelős; aki felméri, hogy milyen hatást kíván elérni egy előadás, milyen út vezet el odáig, aztán felismeri azokat az akadályokat, amelyek eltéríthetik a produkciót. Ez nemcsak a szövegre, de a történetmondás, az elbeszélés stratégiájára vonatkozik. Örülök, ha egy rendező képes úgy felfogni engem vagy a munkám, mintha lenne egy ipari kamerája, ami esetleg máshová irányul, mint ahová ő néz, és a kettő együtt talán az egész spektrumot lefedheti" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

'A dramaturg az, aki emlékezteti a rendezőt az evidenciákra' (Magyar Narancs, 2014/08.)

Ascher Tamás

"Érdekes pillanat, amikor elengedem a szöveget mint szerző: elkezd nem fájni, ha azt mondják, ez vagy az a mondat rossz, és már dramaturgként nézek rá, hogy miért az" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

"Ekkor csak egy kanavász van az olvasópróbán, vagy csak egy ötlet, amit közösen kezdünk kibontani. Ebben az esetben napról napra kell írói és dramaturgmunkát is végezni, rögzíteni az improvizációkat, jelenetet írni belőle másnapra" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Róbert Júlia

"Egy kicsit tudni kell, hogyan működik a rendezés maga, mert alapvetően ahhoz kell hozzászólni, és nem csak ahhoz, hogy pont vagy kérdőjel legyen-e egy mondat végén." (Magyar Narancs, 2014/08.)

Gáspár Ildikó