Ungvári Zrínyi Ildikó Andrea

Középiskoláit a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban végezte (1978), majd a BBTE-n magyarangol szakos tanári diplomát szerzett (1982). A színháztudomány doktora.

1982–90 között a marosszentgyörgyi Általános Iskolában tanított, 1990–96 között könyvtáros és óraadó tanár volt a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen. 1997-től ugyanott a teatrológia és színház-antropo­lógia tanára. Közben 2002-től a Sapientia EMTEkommunikáció és közkapcsolatok szakán, 2003-tól pedig a BBTE Színházművészeti Tanszékén is előad. Ugyancsak 2003 óta szerkesztőbizottsági tagja a Marosvásárhelyt megjelenő Symbolon c. színháztudományi folyóiratnak.

Első írása, Színház és linearitás c. tanulmánya Az írott dráma és az előadás c. kötetben (Marosvásárhely, 1993) jelent meg. Főképp színházi tárgyú tanulmányokat, cikkeket közölt az ApertúraErdélyi FigyelőA HétKorunkLátóSzínháztudományi SzemleTheatron c. lapokban, folyóiratokban. Gesztusnarratívák és az emlékezet c. tanulmánya a Gagyi József szerkesztette Emlékezet és kommunikáció c. kötetben (Kolozsvár, 2007) jelent meg. Eugène Ionesco Jeux de massacre c. drámáját fordításában a Látó (2006/8–9) közölte.

Szerkesztésében jelent meg a Színtérkép c. színházi tanulmánykötet (Marosvásárhely, 2001) és Király Kinga Júlia Carlo Gozziról írt könyve, A rothadás esztétikája(Marosvásárhely, 2006).

Ungvári Zrínyi Ildikó Andrea a Wikipedián