Nyílt Fórum 17/18 - Zalaegerszegi forduló a sajtó tükrében

A Nyílt Fórum stábja

Másodszorra rendeztük meg a megújult Nyílt Fórum zalaegerszegi fordulóját, ami beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mind a szerzők, mind a darabok bírálói megegyeztek abban, hogy ez egy rendkívül értékes köre a drámák fejlesztésének, a kiscsoportos rendszerben lezajló kötetlen, de kritikus beszélgetések a már késznek gondolt darabokban is bőven talált javítani valót, az idén nagyobb számban induló félkész drámák, drámatervek pedig rengeteg muníciót kaptak, hogy április 6-9 között a debreceni Deszka Fesztiválon már kész művekként mutassák meg magukat. A szerzők közül néhányan mentrot is fogadtk a darabjaik mellé, akik a továbbiakban megkülönböztetett figyelemmel követik a színpadi művek szövegének és bemutatásának sorsát. Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat a sajtómegjelenéseket, amik a Nyílt Fórumot beharangozták, illetve tudósítottak.

Színház.org: Nyílt Fórumot rendez a Színházi Dramaturgok Céhe Zalaegerszegen

"A Színházi Dramaturgok Céhének drámaíró pályázatára ötven fiatal szerző küldte be a munkáját. A felhívásra számos szinopszis, töredék és néhány jelenetet tartalmazó darab is érkezett. A pályamunkák közül nyolcat kiválasztottak, ezeket a műveket a zalaegerszegi Nyílt Fórumon fejlesztik tovább: rendezők, dramaturgok, színészek, kritikusok és irodalomtörténészek beszélgetnek majd a szerzőkkel, elemzik és értékelik a pályamunkákat és elmondják drámafejlesztési javaslataikat. A kiválasztott művek stílusban és témában is változatosak. A művek közt vannak realista, mai történetek és vannak a jövőben játszódó, utópisztikus sztorik is. Néhány dráma a közelmúlt eseményeit dolgozza fel. Az egyik szerző játékosan, versben fogalmazta meg a dráma szövegét és volt, aki monodrámát írt.

A kiválasztott pályaművek közt szerepel O. Horváth Sári Lenni vagy nem című írása és Maruszki Balázs Mennyből az angyal című darabja. Maros András és Szálinger Balázs közösen jegyzik a Phil Collins című zenés celeb-szatírát, az ikertestvérpár – Kovács Dominik és Kovács Viktor – Mintapinty címmel írt pályaművet. Drubina Orsolya Sárkányterminál című műve egy felnőtt bábmese, míg Lénárd Róbert újvidéki író a Bácskamocsaras című művel pályázott. A tervek szerint Kurta Niké és Tési Dóra Doboz című művét középiskolásokkal közösen állítják majd színpadra. A zalaegerszegi fórumon értékelik Totth Benedek Afganisztán című művét is.

A színházi szakemberek javaslatai alapján átdolgozott művekből tavasszal Debrecenben, a Deszka Fesztiválon mutatnak be részleteket. Az elkészült darabokat a Pécsi Országos Színházi Találkozón felolvasószínház keretében mutatják majd be. A nyolc darab a Nyílt Fórum Füzetek sorozatában, nyomtatásban is megjelenik"

M5 Híradó - ZEG Tv:

Kútszéli Stílus: Turbuly Lilla: 11:8 a szerzők javára

" O. Horváth Sári felvetése egy lehetséges magyarázatot ad arra is, miért lehet sikeres a Nyílt Fórum új formája. Az írás, és így a drámaírás is hagyományosan magányos tevékenység volt. Rendes menete szerint az író készre írta a darabot, aztán kilincselni kezdett vele a színházaknál, ahol vagy elutasították, vagy elfogadták. Ma azonban a kész darabok kora leáldozni látszik, a színházak gyakran ötletekből, improvizációkból kiindulva hoznak létre előadásszövegeket, amelyek alakulásába a dramaturg, a színészek és a rendező is aktívan beleszól. A színpadi alapanyag egyszemélyes műfajból – némileg a filmforgatókönyvekhez hasonlatos módon – sokszor közösségi alkotássá válik. Tulajdonképpen ezt a modellt használja fel a Nyílt Fórum is."

Hogy milyen sikerrel? A tavalyi darabok közül egynek, Szilágyi Eszter Anna Nyíregyháza utcájának (Novák Eszter rendezésében) most volt a bemutatója az Ódry Színpadon. Znajkay Zsófia Rendezői változatát a Szkénében állítják színpadra."

nyilt forum logo

Zaol: Adalékok a Magyar Dráma Nyílt Fóruma hét végi színházbeli műhelymunkájáról

"A drámairodalom egén feltűnő jelenség a Kovács ViktorKovács Dominik ikerpár. Mindössze 22 éves egyetemisták, de már másodszor járnak a fórumon, tavaly a Jégtorta, most a Mintapinty című darabjuk keltette fel a dramaturgok érdeklődését. Ezúttal egy idős vidéki asszony monodrámája feküdt többek között Stuber Andrea kritikus, Perczel Enikő, Nagy Mihály dramaturg és Mihály Péter zalaegerszegi színész közös asztalán. Ismét a dicséret volt az elsődleges gesztus, aztán alaposan belemélyedhettünk a szövegbe. A zebrapintyekkel társalgó, vidéki emlékházi avatóbeszédre készülő magányos nő életének bonyodalmai közt kibontakozott az e módon az 1930-as évektől nyomon követhető magyar valóság. A történelmi kataklizmák és a családi determináltság, a személyiség mélyreható ismerete meghökkentő, ismervén a szerzők életkorát. A segítők egyebek közt túlzásnak ítélték, hogy a madarakat Billnek, Hillarynak, Monikának hívják, noha, érthető a bulvárhatásokra való utalás. Az ikerpár rendkívüli nyitottsággal, együttgondolkodással fogadta be az észrevételeket, megígérték, valós szituációkba helyezik az áradó monológot, hiszen a néző könnyebben viszonyul hozzá.

Hasznos, gyümölcsöző hét végéről számolt be Orbán Eszter, a dramaturg céh elnökségi tagja, az Operaház dramaturgja, amikor összegzésre kértük.

– Minden szerző arról számolt be, hogy új lendületet adott nekik az intenzív kétnapos műhelymunka, és gondolataik rendszerezése után izgatottan fognak a művek átdolgozásához, így körülbelül két hónap múlva már azokról beszélhetünk Debrecenben. – mondta Orbán Eszter. – A szerzők között akadnak színházi gyakorlattal rendelkező írók, de olyan is, aki kezdőnek számít. Egyöntetű vélemény, hogy ilyen sűrűségű visszajelzést nem kapnak más fórumon. A témaválasztásban nem tapintható egyféle trend, az egyéni tragédiáktól a szatirikus társadalomrajzon át a rendszerváltás problematikájáig sok minden megjelent a szövegekben."

Köszönjük a figyelmet, és várjuk az érdeklődőket 2018. áprilisában a Deszka Fesztiválon!

A Nyílt Fórum 17/18 stábja: Radnai Annamária, Orbán Eszter, Lőkös Ildikó, Keszthelyi Kinga, Perczel Enikő, Balog József, Merő Béla, Lendvai Zoltán, Mikó Csaba, Bíró Dénes, Madák Zsuzsanna, Puskás Panni, Stuber Andrea, Sediányszky Nóra, Cseicsner Otília, Blastik Noémi, Mihály Péter, Nagy Mihály, Mispál Attila, Kovács Krisztina, Dobák Lívia, Szokolai Brigitta, Máté Péter.

Idézetek

"Magyarország legjobb dramaturgja, Czímer József mellé kerültem. Mindig azt mondta, a dramaturg soha ne hagyja, hogy szolgává tegyék. Ez nagyon belém vésődött. A kétezres évek közepéig úgy tűnt, hogy megvalósítható, hogy olyan helyen dolgozzak, ahol a szavam jelent valamit. Egy hosszabb távú dramaturgiai tervvel az ember meg tudja határozni egy színház arculatát."

Dobák Lívia

Sokszor olyan dialógus kerül a dramaturg kezébe, amely leírt formájában csaknem laposan, banálisan, elmondásra érdemetlenül hangzik. De mihelyt valóban «hangzik», tehát a színpadon: tartalommal, az élet akcentusaival, ízeivel, a jó megfigyelés és az emberábrázoló tehetség vérkeringésével telik meg. Mindennek a színpadon nagy és ritka értéke van. A dramaturgnak hallania kell a dialógust. Vannak súlytalan mondatok, amelyek bizonyos helyzeti energiában robbanó erőre kapnak. A dramaturgnak látnia kell a színpadi helyzetet, érzékelnie kell a teret, a proporciókat, a levegőt. A színpad legalább annyira térbeli művészet (Raumkunst), amennyire irodalom. És nem lehet eléggé hangsúlyozni: mindez nemcsak a közönséghatás megalkuvó szempontjaira, hanem a dialógus és az egész mű drámai értékére, lényegére tartozik. Színpadon csak annak van jogosultsága, aminek színpadi dinamikája van, úgy is mondhatnám: ami több a színpadon, mint nyomtatásban.

Bárdos Artúr

"Minden színész beleszólhat dramaturgiai kérdésekbe, mindenki lehet egyszerre kint és bent is. Persze van olyan, amikor úgy érzem, hogy a dramaturg hátráltatja bennem a színészt vagy fordítva; sok feszültséget okoz, hogy folyton véleményeznünk kell valamit, ami még nincs kész, de ha pontosan meg tudjuk fogalmazni a kritikai észrevételeinket, akkor igazán eredményesek tudunk lenni."

Enyedi Éva: "Az abszurditás felszabadít" - fidelio.hu

Enyedi Éva

"A dramaturg az a szakember, aki a hatásért felelős; aki felméri, hogy milyen hatást kíván elérni egy előadás, milyen út vezet el odáig, aztán felismeri azokat az akadályokat, amelyek eltéríthetik a produkciót. Ez nemcsak a szövegre, de a történetmondás, az elbeszélés stratégiájára vonatkozik. Örülök, ha egy rendező képes úgy felfogni engem vagy a munkám, mintha lenne egy ipari kamerája, ami esetleg máshová irányul, mint ahová ő néz, és a kettő együtt talán az egész spektrumot lefedheti" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

'A dramaturg az, aki emlékezteti a rendezőt az evidenciákra' (Magyar Narancs, 2014/08.)

Ascher Tamás

"Érdekes pillanat, amikor elengedem a szöveget mint szerző: elkezd nem fájni, ha azt mondják, ez vagy az a mondat rossz, és már dramaturgként nézek rá, hogy miért az" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Radnai Annamária

"Ekkor csak egy kanavász van az olvasópróbán, vagy csak egy ötlet, amit közösen kezdünk kibontani. Ebben az esetben napról napra kell írói és dramaturgmunkát is végezni, rögzíteni az improvizációkat, jelenetet írni belőle másnapra" (Magyar Narancs, 2014/08.)

Róbert Júlia

"Egy kicsit tudni kell, hogyan működik a rendezés maga, mert alapvetően ahhoz kell hozzászólni, és nem csak ahhoz, hogy pont vagy kérdőjel legyen-e egy mondat végén." (Magyar Narancs, 2014/08.)

Gáspár Ildikó